CY000FAM003 - ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΟΝΑΣ)

Περιγραφή

Η Εκβολή του Ποταμού Ριζοκαρπάσου (Παραλία Ρόνας ή Τσιρόννας) FAM003 βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Ριζοκαρπάσου σε απόσταση περίπου 3,5 χιλιόμετρα δυτικά από το κέντρο της κοινότητας. Σχηματίζεται από ένα χείμαρρο ο οποίος στο σημείο που εκβάλλει στη θάλασσα δημιουργεί μια σχετικά εκτεταμένη εκβολή σε αμμώδη παραλία που όμως δεν διατηρεί επικοινωνία με τη θάλασσα όλο το χρόνο. Ο υγρότοπος έχει δεχτεί αρκετές πιέσεις και ως αποτέλεσμα το αρχικό φυσικό περιβάλλον είναι πολύ διαταραγμένο και ο υγρότοπος έχει χάσει την φυσικότητα του. Εντός του υγροτόπου παρατηρούνται σημάδια βόσκησης ενώ γίνονται απορρίψεις αδρανών σε διάφορα σημεία του. Επίσης μέσα από την εκβολή περνούν αυτοκίνητα για να πάνε προς την παραλία. Η κοίτη ανάντη του ποταμού έχει καλλιεργηθεί. Στην ευρύτερη λεκάνη απορροής παρατηρείται επίσης βόσκηση και εκτατικές καλλιέργειες. Ο υγρότοπος κατακρατεί νερό μόνο τους χειμερινούς μήνες και ως εκ τούτου η παρουσία του νερού χαρακτηρίστηκε ως εποχιακή. Η παραλία Ρόνας, στην οποία εκβάλει ο ποταμός, είναι η τρίτη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της πράσινης χελώνας (Chelonia mydas), στη Μεσόγειο (1). Στην περιοχή φωλιάζουν και τα δύο είδη θαλάσσιων χελωνών της Κύπρου (2). Επίσης έχουν καταγραφεί φώκιες (Monachus monachus) και υπάρχει σημαντική αποικία νησόγλαρων (Larus audouinii), που φωλιάζουν εκεί (3.) Η υγρολιβαδική βλάστηση είναι η κυρίαρχη βλάστηση στην εκβολή. Καταγράφηκε επίσης και αλοφυτική, υπερυδατική, ποώδης και δενδρώδης και θαμνώδης βλάστηση. Κυρίαρχο φυτικό είδος του υγροτόπου είναι το Scirpoides holoschoenus. Όσον αφορά πανίδα καταγράφηκε η σαύρα Acanthodactylus schreiberi schreiberi. Στην ευρύτερη περιοχή της Ρόνας, έχουν καταγραφεί σημαντικοί τύποι οικοτόπων και ειδών (3). Η εκβολή εμπίπτει σε προτεινόμενη περιοχή για ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000, μετά τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Έχει ήδη δημοσιευτεί διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής (3). Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 21/7/2014 και. Απογραφείς: Λ. Σεργίδης, T. Emirzate (1) Kasparek, M., Godley, B.J., Broderick, A.C., 2001. Nesting of the Green Turtle, Chelonia mydas, in the Mediterranean: a review of status and conservation needs. Zoology in the Middle East 24, 45-74. (2) Broderick and Godle, (1996). Population and nesting ecology of the Green Turtle, Chelonia mydas, and the Loggerhead Turtle, Caretta caretta, in northern Cyprus. Zoology in the Middle East 13, 27-46. (3) Fuller W. J., Seffer J., Cicek B. A., Ozden O., Eroglu G., Kara C., Sefferova V., Dogan O. (2010) Management Plan for Karpaz SEPA. Nicosia. Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου: Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade Τ., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο http://www.cypruswetlands.org, πρόσβαση [ημερομηνία].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Παράκτιος
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 1.32481 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: -  
Αλατότητα νερού: Υφάλμυρο
Είσοδος γλυκού νερού: Χείμαρρος / Ρύακας
Επιφανειακή έξοδος νερού Έξοδος από παρυφές λίμνης, ή ανεμπόδιστη έξοδος από ποτάμι
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 26 - 50
Υδροπερίοδος: Εποχική
Γεωγραφική πληροφορία
Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Δήμος/Κοινότητα: ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ
Γεωγραφικό μήκος: 34.341960 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 35.606010 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 3- Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο μερικώς διαταραγμένο (10-50% απείραχτο)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
F -- Εκβολικά ύδατα. Τα μόνιμα ύδατα των εκβολών και τα εκβολικά συστήματα των δέλτα > 95
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Δασική Προστασία Κρατικό Δάσος 32
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημικές Υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση διάβρωσης
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
010 = Διατήρηση οικότοπων
140 = Βόσκηση Μικρή
420 = Απορρίψεις απορριμμάτων / αδρανών Μεσαία
502 = οδικό δίκτυο Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
010 = Διατήρηση οικότοπων
106 = εντατικές καλλιέργειες Μεσαία
140 = Βόσκηση Μεσαία
501 = μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές Μικρή
502 = οδικό δίκτυο Μικρή
530 = Βελτιωμένη πρόσβαση στην περιοχή Μικρή
620 = Υπαίθριες δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής Μικρή
Επιπτώσεις
Επίπτωση Ένταση
AS- = Μείωση αισθητικής τοπίου
LR- = Μείωση της ρύθμισης της ροής του νερού Μικρή
LR- = Μείωση της ρύθμισης της ροής του νερού Μεσαία
LS- = Μείωση της παροχής νερού Μεσαία
PS- = Ρύπανση από αστικά απόβλητα Μεσαία
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες 5 - 25
CY05 Γυμνές αμμώδεις ακτές - Θέσεις φωλεοποίησης χελωνών 26 - 50
Τύποι βλάστησης
Τύπος Κάλυψη (%)
Αλοφυτική < 5
Θαμνώδης / Δενδρώδης 5 - 25
Υγρολιβαδική 26 - 50
Υπερυδατική 5 - 25
Ποώδης < 5
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Acer obtusifolium Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Achillea maritima subsp. maritima Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Aegilops biuncialis Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Allium rubrovittatum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Anchusa strigosa Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Andrachne telephioides Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Anemone coronaria Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Apium graveolens Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Aristolochia sempervirens Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Arundo donax Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Atriplex halimus Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Bellis perennis Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Beta vulgaris subsp. maritima Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Bosea cypria Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Brachypodium distachyon Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Briza maxima Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Bromus madritensis Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Bromus rubens Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Bupleurum sintenisii Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Bupleurum subovatum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Calamintha incana Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Carex flacca Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Carthamus lanatus Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Centaurea calcitrapa Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Centaurium erythraea Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Centaurium erythraea Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Centaurium tenuiflorum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Chenopodium album Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Chenopodium murale Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Chrozophora tinctoria Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Convolvulus arvensis Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Convolvulus betonicifolius Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Convolvulus oleifolius Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Cyclamen persicum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Cynoglossum creticum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Daucus aureus Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Daucus broteri Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Dittrichia viscosa Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Ecballium elaterium Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Echium angustifolium Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Elymus sp. Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Eryngium creticum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Eryngium maritimum Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Euphorbia helioscopia Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Euphorbia peplis Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Euphorbia sintenisii Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Ferula communis Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Ferulago syriaca Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Filago eriosphaera Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Filago pyramidata Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Frankenia hirsuta Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Fumana thymifolia Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Galium canum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Galium verrucosum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Gladiolus triphyllus Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Glycyrrhiza glabra Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Heliotropium hirsutissimum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Hypochaeris glabra Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Imperata cylindrica Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Ipomoea sagittata Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Ipomoea stolonifera Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Juncus sp. Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Juniperus sp. Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Limonium cyprium Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Limonium echioides Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Limonium meyeri Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Limonium sinuatum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Limonium sp. Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Limonium virgatum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Linum strictum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Lolium perenne Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Lolium rigidum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Mandragora officinarum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Medicago disciformis Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Medicago littoralis Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Medicago marina Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Medicago polymorpha Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Medicago rotata Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Medicago rugosa Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Mentha longifolia subsp. cyprica Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Myrtus communis Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Narcissus tazzeta Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Nigella fumariifolia Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Nonea philistaea Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Onobrychis venosa Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Onopordum cyprium Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Origanum majorana Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Origanum syriacum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Orlaya daucoides Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Papaver hybridum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Papaver rhoeas Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Parentucellia latifolia Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Paronychia argentea Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Paronychia macrosepala Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Phalaris brachystachys Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Phragmites australis Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Phyla canescens Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Picris rhagadioloides Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Piptatherum miliaceum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Pistacia atlantica Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Pistacia lentiscus Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Plantago amplexicaulis Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Plantago lagopus Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Plantago lanceolata Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Plantago maritima Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Plantago ovata Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Poterium verrucosum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Pulicaria dysenterica Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Rhagadiolus stellatus Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Rosmarinus officinalis Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Rostraria amblyantha Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Rostraria cristata Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Rubus sanctus Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Salsola sp. Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Salvia fruticosa Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Sarcopoterium spinosum Παρόν Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Scaligeria napiformis Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Schenkia spicata Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Scirpoides holoschoenus Κυρίαρχο Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Scolymus maculatus Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Sedum microcarpum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Sedum sediforme Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Sideritis curvidens Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Silene fuscata Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Silene vulgaris Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Sorghum halepense Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Styrax officinalis Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Sulla spinosissima Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Taraxacum cyprium Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Teucrium divaricatum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Teucrium micropodioides Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Tordylium aegyptiacum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Trifolium campestre Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Trifolium cherleri Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Trifolium clypeatum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Trifolium globosum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Trifolium pamphylicum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Trifolium stellatum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Trigonella spinosa Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Tripodion tetraphyllum Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Urtica urens Γλυκό - Υπερ Αλμυρό Gucel et al. 2012
Πανίδα

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Acanthodactylus schreiberi schreiberi
Λ. Σεργίδης, T. Emirzade, 23/07/2014
Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
Broderick and Godle, (1996). Populati...
Chelonia mydas(Linnaeus, 1758)
Broderick and Godle, (1996). Populati...

Birdlife Cyprus (2012). The monthly checklist and society news. Issue 7. July-August.

Broderick and Godle, (1996). Population and nesting ecology of the Green Turtle, Chelonia mydas, and the Loggerhead Turtle, Caretta caretta, in northern Cyprus. Zoology in the Middle East 13, 27-46.

Fuller W. J., Seffer J., Cicek B. A., Ozden O., Eroglu G., Kara C., Sefferova V., Dogan O. (2010) Management Plan for Karpaz SEPA. Nicosia.

Gucel S., Kadis C., Ozden O., Charalambidou I., Linstead C., Fuller W., Kounnamas C., Ozturk M. (2012). Assessment of biodiversity differences between natural and artificial wetlands in Cyprus. Pak. J. Bot., 44: 213-224.

Kasparek, M., Godley, B.J., Broderick, A.C., 2001. Nesting of the Green Turtle, Chelonia mydas, in the Mediterranean: a review of status and conservation needs. Zoology in the Middle East 24, 45-74.

Φωτογραφίες