CY000FAM025 - ΛΙΜΝΕΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Περιγραφή

Οι Λίμνες Αμμοχώστου, βρίσκονται βορειοδυτικά της πόλης της Αμμοχώστου. Το πολύγωνο όπως χαρτογραφήθηκε στα πλαίσια του Έργου περιλαμβάνει την λίμνη γλυκού νερού Αμμοχώστου και το εμπλουτιστικό φράγμα του Αγίου Λουκά (λίμνη Αγ. Λουκά), λόγω της στενής υδρολογικής τους σχέσης. Οι λίμνες εμπίπτουν σε ένα μεγαλύτερο υγροτοπικό σύστημα που ευρέως καλείται «Υγρότοποι Αμμοχώστου» και περιλαμβάνει επίσης τις εκβολές των ποταμών Πεδιαίου και Γιαλιά και ένα Υδατοφράκτη (FAM022). Ο υγρότοπος χωρίζεται από τον υπεραστικό δρόμο Λευκωσίας- Αμμοχώστου. Η λίμνη Αμμοχώστου τροφοδοτείται από κατακρημνίσματα και πηγή. Η λίμνη του Αγίου Λουκά, με βάση στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) (1), είναι μικρό φράγμα, δυναμικότητας 455000m3, που κατασκευάστηκε το 1955 για σκοπούς εμπλουτισμού. Σήμερα, η κύρια πηγή τροφοδότησης της λίμνης με νερό, είναι η άντληση από τη γειτονική λίμνη Αμμοχώστου. Η άντληση νερού από τη λίμνη Αμμοχώστου, γίνεται μεταξύ άλλων, γιατί παρατηρήθηκε πολύ αυξημένος ρυθμός εξάτμισης, λόγω της μεγαλύτερης ελεύθερης επιφάνειας της λίμνης και μικρού βάθους, σε σχέση με τη λίμνη Αγ. Λουκά. Στο παρελθόν νεραύλακα ένωναν τον Υδατοφράκτη Αχερίτου (FAM032) με τη λίμνη Αγ. Λουκά (2). Κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, αριθμός ευκαλύπτων, φυτεύτηκαν στη λίμνη για να την αποστραγγίσουν. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά σε επιστολή του 1570 (3) για τη λίμνη Αμμοχώστου ‘‘…Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Απριλίου είχαν υπερχειλίσει, λόγω των καταρρακτωδών βροχών, τα έλη της λίμνης Κωνσταντίας που ταλάνιζαν συχνά τους κατοίκους της Αμμοχώστου και των γύρω χωριών. Οι αναθυμιάσεις των ελών προκαλούσαν ελονοσία στα στρατιωτικά σώματα, που υπηρετούσαν στην Αμμόχωστο.’’ Ο υγρότοπος εμπίπτει σε προτεινόμενη περιοχή για ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000, μετά τη λύση του κυπριακού προβλήματος και έχει ήδη δημοσιευτεί διαχειριστικό σχέδιο (2). Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περιοχές για βιοποικιλότητα στο νησί, λόγω της παρουσίας οικοτόπων και ειδών ευρωπαϊκής και εθνικής σημασίας, επίσης λόγω του μεγάλου αριθμού μεταναστευτικών παρυδάτιων πτηνών και σημαντικών ειδών ψαριών (2). Είναι πολύ καλή περιοχή για πτηνοπαρατήρηση. Παρά την μεγάλη οικολογική του αξία, αριθμός πιέσεων ασκούνται στον υγρότοπο. Τέτοιες είναι η επέκταση της δόμησης, η απόρριψη σκυβάλων, καθώς επίσης, γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα περιμετρικά του υγρότοπου και τον επιφορτίζουν με απόβλητα και εκπλύσεις λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2) Περίοδος αναφοράς πρωτογενών δεδομένων: 5/2014. Απογραφείς: Α. Παπαθεοδούλου, Λ. Σεργίδης, T. Emirzate. (1) Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. (2) Seffer J., Fuller W. J., Tuncok I. K., Sefferova Stanova V., Ozden O., Eroglu G. (2011) Management Plan for Famagusta Wetlands SEOA. Nicosia. (3) http://www.parathyro.com/?p=22040 (πρόσβαση 09/15) Βιβλιογραφική Παραπομπή στο Υγροτόπιο Κύπρου: Παπαθεοδούλου Α., Σεργίδης Λ., Μιχαήλ Κ., Emirzade Τ., Βίκτωρα Μ., Αναστάση Α. 2015 – (συνεχής ενημέρωση): Υγροτόπιο Κύπρου- Απογραφή των Κυπριακών Υγροτόπων. Δημοσιεύεται στο http://www.cypruswetlands.org, πρόσβαση [ημερομηνία].

Δεδομένα υγρότοπου

Βασικές πληροφορίες
Τοποθεσία υγρότοπου: Εσωτερικός
Τύπος υγρότοπου: Φυσικός
Έκταση υγρότοπου: 226.92819 Ha
Υδρολογική αλληλεπίδραση: Ναι 
Αλατότητα νερού: Γλυκό
Είσοδος γλυκού νερού: Λεκάνη απορροής (από κατακρημνίσματα)
Επιφανειακή έξοδος νερού Δεν υπάρχει εμφανές σημείο εξόδου του νερού
Ελεύθερη επιφάνεια νερού (%): 26 - 50
Υδροπερίοδος: Μόνιμη
Γεωγραφική πληροφορία
Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Δήμος/Κοινότητα: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Γεωγραφικό μήκος: 33.906560 Ανατολικά
Γεωγραφικό πλάτος: 35.132390 Βοράς
Κατάσταση υγρότοπου
Κατάσταση υγρότοπου (MEDWET): 2- Το αρχικό φυσικό περιβάλλον/τοπίο κυριαρχεί στο χώρο (>50%)
Τύπος υγρότοπου κατά Ramsar
Τύπος Κάλυψη (%)
R- Λίμνες και πλημμυρογενή πεδιάδες αλμυρού/υφάλμυρου και γλυκού νερού 51 - 75
6 -- Περιοχές αποθήκευσης νερού. Ταμιευτήρες, υψηλά φράγματα, διάφορα εμπόδια ροής νερού (> 80 στρέμματα) 26 - 50
Καθεστώτα προστασίας
Κατηγορία καθεστώτος προστασίας Υποκατηγορία καθεστώτος προστασίας Ονομασία περιοχής Κωδικός Περιοχή κάλυψης (%) Νομοθεσία
Δασική Προστασία Κρατικό Δάσος 95
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά
Κωδικός ΣΠΠ Ονομασία περιοχής Κάλυψη (%) Αναφορές
12012 Λίμνες Αμμοχώστου 97
Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Τύπος οικοσυστημικής υπηρεσίας Οικοσυστημικές Υπηρεσία Κλίμακα Οφέλους (%) Σημαντικότητα
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση πλημμυρικών φαινομένων
Υποστηρικτικές υπηρεσίες Παροχή ενδιαιτημάτων
Πολιτισμικές υπηρεσίες Τουρισμός και αναψυχή
Ρυθμιστικές υπηρεσίες Ρύθμιση υδάτων
Δραστηριότητες στον υγρότοπο
Δραστηριότητα Ένταση
010 = Διατήρηση οικότοπων Μικρή
162 = δεντροφύτευση Μεγάλη
220 = Ερασιτεχνική αλιεία Μικρή
243 = λαθροθηρία, χρήση παγίδων και δηλητηρίων Μικρή
701 = ρύπανση νερού Μικρή
703 = ρύπανση εδάφους Μεσαία
Δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής
Δραστηριότητα Ένταση
100 = Καλλιέργειες Μεσαία
400 = Αστικοποιημένες περιοχές, δόμηση Μεγάλη
730 = Στρατιωτική χρήση Μεσαία
Τύποι οικότοπων
Τύπος Κάλυψη (%)
3170 * Μεσογειακά εποχικά λιμνία
CY02 Καλαμώνες και κοινότητες υψηλών βούρλων (Phragmition australis, Scirpion maritimi)
Χλωρίδα
Είδος Παρουσία Αναφορές
Anthemis tricolor Παρόν Seffer et al (2011)
Centaurea calcitrapa Παρόν Seffer et al (2011)
Crypsis factorovskyi Παρόν Seffer et al (2011)
Eucalyptus sp. Παρόν
Helianthemum obtusifolium Παρόν Seffer et al (2011)
Onobrychis venosa Παρόν Seffer et al (2011)
Onopordum cyprium Παρόν Seffer et al (2011)
Ranunculus peltatus Παρόν Seffer et al (2011)
Tamarix sp. Παρόν
Πανίδα

Ερπετά

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Dolichophis jugularis (Linnaeus, 1758) Κοινό
Seffer et al (2011)
Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758) Κοινό
Seffer et al (2011)
Ophisops elegans schlueteri (Ménétriés, 1832) Κοινό
Seffer et al (2011)
Stellagama stellio cypriaca (Linnaeus, 1758) Κοινό
Seffer et al (2011)
Telescopus fallax cyprianus (Fleischmann, 1831) Κοινό
Seffer et al (2011)

Ψάρια

Παρουσία στον υγρότοπο


Αναφορές
Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)

Πτηνά

Αριθμός ατόμων

Φώλιασμα

Αναφορές
Circus aeruginosus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Circus cyaneus (L., 1766) Δεν φωλιάζει Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Anas acuta (L.,1758) Kassinis N., Gucel S., Charalambidou ...
Anas clypeata (L.,1758) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...
Anas crecca (L., 1758) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...
Anas penelope (L., 1758) Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Anas platyrhynchos (L., 1758) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...
Actitis hypoleucos (L., 1758) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...
Burhinus oedicnemus (L., 1758) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Calidris alpina (L., 1758) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...
Charadrius alexandrinus (L., 1758) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Charadrius dubius (Scopoli, 1786) Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Charadrius hiaticula (L., 1758) Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Charadrius leschenaultii (Lesson, 1826) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) Kassinis N., Gucel S., Charalambidou ...
Chlidonias niger (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Gallinago gallinago (L., 1758) Kassinis N., Gucel S., Charalambidou ...
Gallinago media (Latham, 1787) 1-10 Δεν φωλιάζει Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Glareola pratincola (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Himantopus himantopus (L., 1758) 1-10 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Larus audouinii (Payraudeau, 1826) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Larus cachinnans (Pallas, 1811) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...
Larus michahellis (J.F. Naumann, 1840) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...
Larus minutus 10-100 Δεν φωλιάζει Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Larus ridibundus Kassinis N., Gucel S., Charalambidou ...
Numenius arquata (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Pluvialis apricaria (L., 1758) Kassinis N., Gucel S., Charalambidou ...
Tringa erythropus (Pallas, 1764) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Tringa glareola (L., 1758) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Tringa ochropus (L., 1758) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) 1-10 Δεν φωλιάζει Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Tringa totanus (L., 1758) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...
Vanellus spinosus (Linnaeus, 1758) 1-10 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ardea cinerea (L., 1758) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...
Ardea purpurea (L., 1766) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Botaurus stellaris (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Bubulcus ibis (L., 1758) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Egretta garzetta (L., 1766) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Ixobrychus minutus (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Nycticorax nycticorax (L., 1758) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Platalea leucorodia (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Plegadis falcinellus (L., 1766) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Alcedo atthis (L., 1758) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Coracias garrulus (L., 1758) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Falco tinnunculus (L., 1758) Kassinis N., Gucel S., Charalambidou ...
Falco vespertinus (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Francolinus francolinus (L., 1766) 10-100 Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Fulica atra (L., 1758) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...
Gallinula chloropus (L., 1758) Δεν φωλιάζει
Grus grus (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Porzana parva (Scopoli, 1769) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Emberiza caesia (Cretzschmar, 1827) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Galerida cristata (L., 1758) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Lanius collurio (L., 1758) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Lanius minor (J.F. Gmelin, 1788) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Lanius nubicus (H.C. Lichtenstein, 1823) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Melanocorypha calandra (L., 1766) Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Oenanthe cypriaca (Martin Van, 1982) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Sylvia conspicillata (Temminck, 1820) Φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Phoenicopterus ruber Δεν φωλιάζει Hellicar M., Anastasi V., Beton D., S...
Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831) 1-10 Charalambidou I., Gucel S., Kassinis ...
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Gucel S., Charalambidou I., Kassinis ...

Charalambidou I., Gucel S., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2008). Waterbirds in Cyprus 2007/08. UES- CCEIA/TCBA/CGF. Nicosia, Cyprus.

Gucel S., Charalambidou I., Kassinis N., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES- CCEIA/CGF. Nicosia, Cyprus.

Hellicar M., Anastasi V., Beton D., Snape R. (2014). Important Bird Areas of Cyprus. Birdlife Cyprus, Nicosia, Cyprus.

Kassinis N., Gucel S., Charalambidou I., Turkseven N., Fuller W., Kuyucu A., Yorganci H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2010/11. BA/UES- CCEIA/CGF. Nicosia, Cyprus.

Seffer J., Fuller W. J., Tuncok I. K., Sefferova Stanova V., Ozden O., Eroglu G. (2011) Management Plan for Famagusta Wetlands SEOA. Nicosia.

Χριστοφίδης Ν., Κύρου Κ., Πιστή Ε., Ιωάννου Α., Αυγουστή Μ., Χατζηγιάννη Ν. (2009). Φράγματα της Κύπρου. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Φωτογραφίες