Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Κατάσταση: 1- Απείραχτος. Χωρίς σημάδια από ανθρωπογενείς επιδράσεις
Οριοθετήσεις υγρότοπων