Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Βιολογική σημασία: Αρνητική

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 15

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΟΤΣΙΝΑ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ CY000LAR040 ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΡΟΥΛΛΟΙ
ΛΙΜΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Α΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ CY000LIM028 ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ
ΛΙΜΝΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΤΙ CY000LIM079 ΛΕΜΕΣΟΣ ΥΨΩΝΑΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΑΠΕΔΕΣ CY000NIC016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΠΕΔΕΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΤΗ CY000NIC018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΑΘΙΑΤΗΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΕΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΒΡΕΤΣΙΑ CY000NIC019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΙΑ CY000NIC027 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΙΑ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ CY000NIC054 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΠΕΖΟΥΛΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΜΝΗ) ΜΙΤΣΕΡΟ CY000NIC055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΤΣΕΡΟ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΜΕΜΙ CY000NIC058 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΞΥΛΙΑΤΟΣ
ΛΙΜΝΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΦΟΥΚΑΣΑ CY000NIC071 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΚΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
ΛΙΜΝΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΑΠΛΙΚΙ CY000NIC076 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΛΕΥΚΑΣ CY000NIC086 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΑ
ΠΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΕΜΕ ΑΓΙΟΙ ΗΛΙΟΦΩΤΟΙ CY000NIC183 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓΙΟΙ ΗΛΙΟΦΩΤΟΙ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΥΝΟΥΣΑΣ CY000PAF012 ΠΑΦΟΣ ΚΥΝΟΥΣΑ