Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Βιολογική σημασία: Αρνητική

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 15

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΟΤΣΙΝΑ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ LAR040 ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΡΟΥΛΛΟΙ
ΛΙΜΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Α΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ LIM028 ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ
ΛΙΜΝΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΤΙ LIM079 ΛΕΜΕΣΟΣ ΥΨΩΝΑΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΑΠΕΔΕΣ NIC016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΠΕΔΕΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΤΗ NIC018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΑΘΙΑΤΗΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΕΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΒΡΕΤΣΙΑ NIC019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΙΑ NIC027 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΙΑ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ NIC054 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΠΕΖΟΥΛΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΜΝΗ) ΜΙΤΣΕΡΟ NIC055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΤΣΕΡΟ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΜΕΜΙ NIC058 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΞΥΛΙΑΤΟΣ
ΛΙΜΝΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΦΟΥΚΑΣΑ NIC071 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΚΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
ΛΙΜΝΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΑΠΛΙΚΙ NIC076 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΛΕΥΚΑΣ NIC086 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΑ
ΠΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΕΜΕ ΑΓΙΟΙ ΗΛΙΟΦΩΤΟΙ NIC183 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓΙΟΙ ΗΛΙΟΦΩΤΟΙ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΥΝΟΥΣΑΣ PAF012 ΠΑΦΟΣ ΚΥΝΟΥΣΑ