Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Βιολογική σημασία: Μικρή

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 42

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΟΒΓΟΡΟΥΣ CY000FAM012 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΟΒΓΟΡΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ CY000FAM032 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Π. ΑΚΑΝΘΟΥΣ Νο.1 CY000FAM041 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Π. ΑΚΑΝΘΟΥΣ Νο.2 CY000FAM042 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Π. ΑΚΑΝΘΟΥΣ Νο.3 CY000FAM047 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΚΑΝΘΟΥΣ CY000FAM048 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΧΝΑΣ Νο 1 CY000FAM051 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΑ) CY000FAM054 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΟΝΤΕΑ CY000FAM063 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΟΝΤΕΑ
ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Νο.2 CY000LAR006 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΡΙ
ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ CY000LAR007 ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΡΑΣ Νο1 CY000LAR011 ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΡΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΔΟΥ Νο.2 CY000LAR014 ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΔΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΛΙΝΗΣ Νο.1 CY000LAR017 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΕΛΙΝΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΛΙΜΝΗ ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ CY000LAR054 ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ CY000LAR058 ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΟΦΙΝΟΥ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ CY000LAR060 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ Νο.2 CY000LAR068 ΛΑΡΝΑΚΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ CY000LIM022 ΛΕΜΕΣΟΣ ΜΟΝΗ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΑΝΤΟΥ CY000LIM037 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΑΝΤΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ (ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ) CY000LIM081 ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΣΣΩ ΓΑΛΑΤΑΣ CY000NIC012 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΑΛΑΤΑ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΤΡΑ ΚΑΤΩ ΔΗΜΜΑ CY000NIC062 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΥΡΥΧΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΧΥΑΜΜΟΥ CY000NIC081 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΛΕΥΚΑΣ CY000NIC083 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ
1 2 > >>