Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Βιολογική σημασία: Μικρή

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 42

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΟΒΓΟΡΟΥΣ FAM012 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΟΒΓΟΡΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ FAM032 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Π. ΑΚΑΝΘΟΥΣ Νο.1 FAM041 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Π. ΑΚΑΝΘΟΥΣ Νο.2 FAM042 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Π. ΑΚΑΝΘΟΥΣ Νο.3 FAM047 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΚΑΝΘΟΥΣ FAM048 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΧΝΑΣ Νο 1 FAM051 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΑ) FAM054 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΟΝΤΕΑ FAM063 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΟΝΤΕΑ
ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Νο.2 LAR006 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΡΙ
ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ LAR007 ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΡΑΣ Νο1 LAR011 ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΡΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΔΟΥ Νο.2 LAR014 ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΔΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΛΙΝΗΣ Νο.1 LAR017 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΕΛΙΝΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΛΙΜΝΗ ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ LAR054 ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ LAR058 ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΟΦΙΝΟΥ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ LAR060 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ Νο.2 LAR068 ΛΑΡΝΑΚΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ LIM022 ΛΕΜΕΣΟΣ ΜΟΝΗ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΑΝΤΟΥ LIM037 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΑΝΤΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ (ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ) LIM081 ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΣΣΩ ΓΑΛΑΤΑΣ NIC012 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΑΛΑΤΑ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΤΡΑ ΚΑΤΩ ΔΗΜΜΑ NIC062 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΥΡΥΧΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΧΥΑΜΜΟΥ NIC081 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΛΕΥΚΑΣ NIC083 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ
1 2 > >>