Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Τύπος Ramsar: Εσωτερικοί υγρότοποι

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 8

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΕΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΟΥ CY000FAM016 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙ
ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ CY000FAM045 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΕΛΟΣ ΚΑΤΑΝΤΙ ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗ ΚΟΥΡΗ CY000LIM033 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΑΝΤΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΛΙΒΑΔΟ CY000LIM071 ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ
ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΠΑΣΙΑ CY000LIM072 ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ
ΚΑΛΑΜΙΩΝΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΔΙΑΙΟΥ ΟΡΤΑΚΙΟΙ CY000NIC105 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΟΡΤΑΚΙΟΙ
ΚΑΛΑΜΙΩΝΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΔΙΑΙΟΥ ΤΡΑΧΩΝΑΣ CY000NIC106 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΡΑΧΩΝΑΣ
ΚΑΛΑΜΙΩΝΑΣ ΣΤΙΣ ΜΑΝΤΡΕΣ CY000NIC124 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΑΝΔΡΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ