Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Κατηγορία: Τεχνητός

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 288

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΟΒΓΟΡΟΥΣ CY000FAM012 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΟΒΓΟΡΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΦΛΑΜΟΥΔΙΟΥ CY000FAM013 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΦΛΑΜΟΥΔΙ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ CY000FAM017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΝΩΔΑΡΩΝ CY000FAM019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΝΩΔΑΡΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΤΟ ΚΙΑΔΟΣ CY000FAM020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΙΑΔΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΟΡΝΟΚΗΠΟΥ CY000FAM021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΟΡΝΟΚΗΠΟΣ
ΦΡΑΓΜΑ ΑΦΤΕΛΛΩΤΟΥ CY000FAM029 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΧΝΑΣ CY000FAM031 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ CY000FAM032 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΟΥΚΛΙΩΝ CY000FAM033 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΟΥΚΛΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Π. ΑΚΑΝΘΟΥΣ Νο.1 CY000FAM041 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Π. ΑΚΑΝΘΟΥΣ Νο.2 CY000FAM042 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΣΗ CY000FAM043 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΣΗ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Π. ΑΚΑΝΘΟΥΣ Νο.3 CY000FAM047 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΚΑΝΘΟΥΣ CY000FAM048 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΧΝΑΣ Νο 1 CY000FAM051 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΧΝΑΣ Νο 2 CY000FAM052 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ CY000FAM053 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΦΡΕΝΑΡΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΑ) CY000FAM054 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ Νο 1 CY000FAM056 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ Νο 2 CY000FAM057 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ Νο 3 CY000FAM058 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ CY000FAM061 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ CY000FAM062 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΟΝΤΕΑ CY000FAM063 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΟΝΤΕΑ
1 2 3 4 5 > >>