Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Μέγεθος: > 100.1 ha

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 12

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα