Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Καθεστώς προστασίας: Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγιού

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 168

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΦΡΑΓΜΑ ΑΦΤΕΛΛΩΤΟΥ CY000FAM029 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ CY000FAM030 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΧΝΑΣ CY000FAM031 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΧΝΑΣ Νο 1 CY000FAM051 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΧΝΑΣ Νο 2 CY000FAM052 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΑ) CY000FAM054 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ Νο 3 CY000FAM058 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ CY000FAM062 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ CY000LAR001 ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ CY000LAR002 ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ Νο.2 CY000LAR004 ΛΑΡΝΑΚΑ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ
ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Νο.1 CY000LAR005 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΡΙ
ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Νο.2 CY000LAR006 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΡΙ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ CY000LAR008 ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΡΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ CY000LAR010 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ CY000LAR013 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΒΟΛΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ CY000LAR019 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ
ΛΙΜΝΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ CY000LAR020 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ
ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- Σύμπλεγμα Αλμυρών Λιμνών Λάρνακας CY000LAR021 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΡΩΝΙΟΥ CY000LAR025 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΡΩΝΙ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΡΝΟΥ CY000LAR026 ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΟΡΝΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΛΥΜΠΙΩΝ CY000LAR029 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΑΡΑΔΙΠΟΥ Νο.1 CY000LAR034 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΑΡΑΔΙΠΟΥ Νο.2 CY000LAR035 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ (ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ) CY000LAR038 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
1 2 3 4 5 > >>