Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Καθεστώς προστασίας: Πολεοδομικό καθεστώς

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 165

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ CY000FAM026 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ CY000FAM027 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
ΦΡΑΓΜΑ ΑΦΤΕΛΛΩΤΟΥ CY000FAM029 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ CY000FAM030 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΧΝΑΣ CY000FAM031 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ CY000FAM053 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΦΡΕΝΑΡΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ (ΦΡΑΓΜΑ ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΑ) CY000FAM054 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ Νο 1 CY000FAM056 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ Νο 3 CY000FAM058 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ CY000FAM062 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ CY000LAR001 ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ CY000LAR002 ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ Νο.1 CY000LAR003 ΛΑΡΝΑΚΑ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ
ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Νο.1 CY000LAR005 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΡΙ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ CY000LAR008 ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΡΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ CY000LAR013 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ
ΛΙΜΝΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ CY000LAR020 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ
ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- Σύμπλεγμα Αλμυρών Λιμνών Λάρνακας CY000LAR021 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΕΜΙΘΟΥ CY000LAR023 ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΟΥΖΗ CY000LAR024 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΖΩΤΟΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΡΝΟΥ CY000LAR026 ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΟΡΝΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΛΥΜΠΙΩΝ CY000LAR029 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ CY000LAR033 ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΑΡΑΔΙΠΟΥ Νο.1 CY000LAR034 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ (ΠΑΡΘΕΝΙΤΗΣ) CY000LAR038 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
1 2 3 4 5 > >>