Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 54

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ CY000LAR001 ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ CY000LAR002 ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ Νο.1 CY000LAR003 ΛΑΡΝΑΚΑ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ Νο.2 CY000LAR004 ΛΑΡΝΑΚΑ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ
ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Νο.1 CY000LAR005 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΡΙ
ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Νο.2 CY000LAR006 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΡΙ
ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ CY000LAR007 ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ CY000LAR008 ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΡΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΡΑΣ Νο.3 CY000LAR009 ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΡΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ CY000LAR010 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΡΑΣ Νο1 CY000LAR011 ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΡΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΡΑΣ Νο2 CY000LAR012 ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΡΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ CY000LAR013 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΔΟΥ Νο.2 CY000LAR014 ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΔΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΔΟΥ Νο.1 CY000LAR015 ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΔΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΛΙΝΗΣ Νο.2 CY000LAR016 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΕΛΙΝΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΛΙΝΗΣ Νο.1 CY000LAR017 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΕΛΙΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΒΟΛΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ CY000LAR019 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ
ΛΙΜΝΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ CY000LAR020 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ
ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- Σύμπλεγμα Αλμυρών Λιμνών Λάρνακας CY000LAR021 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΕΜΙΘΟΥ CY000LAR023 ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΟΥΖΗ CY000LAR024 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΖΩΤΟΣ
ΕΚΒΟΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΡΩΝΙΟΥ CY000LAR025 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΡΩΝΙ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΡΝΟΥ CY000LAR026 ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΟΡΝΟΣ
ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΟΣΦΙΛΩΤΗΣ CY000LAR028 ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ
1 2 3 > >>