Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 148

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ CY000NIC001 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΘΡΕΑ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ CY000NIC002 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ CY000NIC003 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ CY000NIC004 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ CY000NIC005 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ CY000NIC006 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ CY000NIC007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΚΥΘΡΕΑΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ CY000NIC008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ CY000NIC009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΞΥΛΙΑΤΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ CY000NIC010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ CY000NIC011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΕΔΟΥΛΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΣΣΩ ΓΑΛΑΤΑΣ CY000NIC012 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΑΛΑΤΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ CY000NIC013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΟΥΡΡΗ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΛΑΖΑΝΙΑΣ CY000NIC014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΖΑΝΙΑΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ANGELS HILLS ΚΑΜΠΙΑ CY000NIC015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΜΠΙΑ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΑΠΕΔΕΣ CY000NIC016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΠΕΔΕΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΟΤΣΙΑΤΗ CY000NIC017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΑΘΙΑΤΗΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΤΗ CY000NIC018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΑΘΙΑΤΗΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΕΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΒΡΕΤΣΙΑ CY000NIC019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ
ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑ CY000NIC020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΜΠΙΟΥ (ΑΠΛΙΚΙΟΥ) CY000NIC021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΑ Νο1 CY000NIC022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΑ Νο2 CY000NIC023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΠΑΝΩ ΔΗΜΜΑ CY000NIC024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΤΩ ΔΗΜΜΑ CY000NIC025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ
1 2 3 4 5 > >>