Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 148

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ NIC001 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΘΡΕΑ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ NIC002 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ NIC003 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ NIC004 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ NIC005 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ NIC006 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ NIC007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΚΥΘΡΕΑΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ NIC008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ NIC009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΞΥΛΙΑΤΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ NIC010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ NIC011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΕΔΟΥΛΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΣΣΩ ΓΑΛΑΤΑΣ NIC012 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΑΛΑΤΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ NIC013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΟΥΡΡΗ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΛΑΖΑΝΙΑΣ NIC014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΖΑΝΙΑΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ANGELS HILLS ΚΑΜΠΙΑ NIC015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΜΠΙΑ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΑΠΕΔΕΣ NIC016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΠΕΔΕΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΟΤΣΙΑΤΗ NIC017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΑΘΙΑΤΗΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΤΗ NIC018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΑΘΙΑΤΗΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΓΚΑΤΕΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΒΡΕΤΣΙΑ NIC019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ
ΛΙΜΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑ NIC020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΜΠΙΟΥ (ΑΠΛΙΚΙΟΥ) NIC021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΑ Νο1 NIC022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΑ Νο2 NIC023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΠΑΝΩ ΔΗΜΜΑ NIC024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ
ΠΟΤΑΜΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΤΩ ΔΗΜΜΑ NIC025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ
1 2 3 4 5 > >>