Φίλτρα που εφαρμόστηκαν: Μέγεθος: > 100.1 ha

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 12

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΔΙΑΙΟΥ- ΓΙΑΛΙΑ CY000FAM022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΛΙΜΝΕΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ CY000FAM025 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ CY000FAM032 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΟΥΚΛΙΩΝ CY000FAM033 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΟΥΚΛΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΡΜΟΛΑΟΥ CY000KYR009 ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- Σύμπλεγμα Αλμυρών Λιμνών Λάρνακας CY000LAR021 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ CY000LIM025 ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ CY000LIM027 ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΚΟΥΡΗ CY000LIM034 ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΛΑΣΣΑ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΖΙΒΕΡΑ-ΠΡΑΣΤΙΟ-ΣΥΡΙΑΝΟΧΩΡΙ CY000NIC088 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΖΙΒΕΡΑ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΕΥΡΕΤΟΥ CY000PAF001 ΠΑΦΟΣ ΕΥΡΕΤΟΥ
ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΥ CY000PAF023 ΠΑΦΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ