Εξερεύνηση με φίλτρα

Επαναφορά όλων των φίλτρων

Υγρότοποι που βρέθηκαν: 374

Όνομα υγρότοπου Κωδικός υγρότοπου Επαρχία Δήμος/Κοινότητα
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΤΟ ΚΙΑΔΟΣ CY000FAM020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΙΑΔΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΛΙΒΑΔΟ CY000LIM071 ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ
ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- Σύμπλεγμα Αλμυρών Λιμνών Λάρνακας CY000LAR021 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΩ ΟΞΥΣ - ΑΛΑΜΠΡΑ CY000NIC028 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΛΑΜΠΡΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ CY000LAR010 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΚΑΠΝΟΥΣ CY000LIM010 ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΚΑΠΝΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΑΚΑΠΑ Νο1 CY000LIM016 ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΑΚΑΠΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΑΚΑΠΑ Νο2 CY000LIM014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΑΚΑΠΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΑΚΑΠΑ Νο3 CY000LIM013 ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΡΑΚΑΠΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΓΑΚΑΣ CY000PAF058 ΠΑΦΟΣ ΑΡΓΑΚΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΧΝΑΣ Νο 1 CY000FAM051 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΧΝΑΣ Νο 2 CY000FAM052 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΜΠΑΣ CY000PAF042 ΠΑΦΟΣ ΕΜΠΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ CY000LIM030 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑΣ Νο1 CY000LIM012 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑΣ Νο2 CY000LIM011 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑΣ Νο3 CY000LIM051 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΣΣΩ ΓΑΛΑΤΑΣ CY000NIC012 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΑΛΑΤΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΥΡΥΧΟΥ CY000NIC193 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΥΡΥΧΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΝΤΟΥ CY000LIM035 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΑΝΤΟΥ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΥ CY000LIM008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ CY000PAF069 ΠΑΦΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ CY000LIM031 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΟΛΟΣΣΙ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΝΙΩΝ CY000PAF039 ΠΑΦΟΣ ΚΟΝΙΑ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΡΝΟΥ CY000LAR026 ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΟΡΝΟΣ
1 2 3 4 5 > >>